Noc Naukowców to wydarzenie, które rozpoczęło obchody Święta Liczby Pi w naszej szkole.

Święto Liczby Pi już od kilku lat wpisane jest w harmonogram wydarzeń szkolnych III LO. W związku z tym, że w tym roku 14 marca wypada w sobotę, postanowiliśmy zorganizować Noc Naukowców, na cześć słynnej stałej matematycznej. Noc rozpoczęła się o godzinie 18.00 w piątek 13 marca, a zakończyła o 6.00 następnego dnia. Pierwsze zajęcia odbyły się w Geosferze, gdzie warsztaty geologiczne poprowadziła mgr Karolina Kędroń.

Zaproszenie do udziału w Nocy Naukowców przyjęli również pracownicy uczelni wyższych, z którymi współpracuje III LO. Wykład inaugurujący nocny maraton wygłosił dr hab. Leszek Hadasz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Temat prelekcji „Czy świat zbudowany jest z matematyki?” skłaniał do zadumy nad korelacją nauk ścisłych i ich zastosowaniem. Kolejny wykład „Termowizja” przedstawił dr Armand Cholewka, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzący spotkanie pokazał zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w medycynie. Wykład propagował fizykę medyczną, nauki ścisłe oraz przyrodnicze. Zajęcia zakończyły warsztaty z kamerą termowizyjną. W pierwszej części Nocy uczestnicy wzięli też udział w Quizie Chemicznym, który przygotowała i poprowadziła dla nich Pani Dyrektor mgr Marta Figura. Pytania opracowane przez nią były bardzo trudne, ale bardzo ciekawe. Zajęcia nawiązywały do chemii laboratoryjnej, chemii obecnej w literaturze i chemii z codziennej rzeczywistości.

Drugą część Nocy wyznaczył o północy π-tort. Kolejne sześć godzin uczestnicy spędzili biorąc udział w warsztatach, przygotowanych dla nich przez nauczycieli III LO: informatycznych „W sieci komputerowej”, biologicznych „Cud miłości”, ruchowych „π-lates”, z szyfrowania „Nie tylko Enigma”, Biofeedback „Trenuj swój mózg!”. Noc zakończył film.

Głównymi organizatorkami przedsięwzięcia były mgr Dorota Mocek i mgr Bernadetta Pabiszczak, które zaprosiły do współpracy nauczycieli: mgr inż. Małgorzatę Żmudę, mgr Angelikę Lelek, mgr Agatę Dudek, mgr Renatę Szczepanik oraz mgr inż. Marcina Guta. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim uczniowie klas matematyczno-fizyczno-informatycznych oraz ekonomicznych.

galeria …

drukuj