mgr Agata Dudek, gabinet D2-9

Godziny dyżurów

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8 – 9.30
Wtorek 8 – 9.30
Środa 12.00 – 13.30
14.30 – 16.00
Czwartek 13.00 – 13.00

W naszej szkole nauczymy młodzież:

 • jak ma planować swoją przyszłość,
 • jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym!

Rolą doradcy zawodowego w szkole jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową.

Cele działania doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 5. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Oczekiwania rynku pracy:

Coraz trudniej jest właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, aby adekwatnie ulokować się na rynku pracy. Z pewnością nie wystarczy już tutaj czysta edukacja, tzn. zdobycie tylko umiejętności zawodowych. Fakt, że ktoś zdobywa wiedzę i umiejętności, że zdobywa zawód nie oznacza, że potrafi kierować swoją karierą.

W ostatnich latach zmieniły się też znacząco oczekiwania pracodawców. Wiedza zawodowa jest ceniona jak zawsze, natomiast podstawową i niezbędną stała się oczywiście obsługa komputera i znajomość języków obcych. Dodatkowo coraz częściej istotną rolę w decyzjach kadrowych pełnią tzw. “umiejętności osobiste”.

I tak najczęściej wymienia się tutaj:

 1. ELASTYCZNOŚĆ – umiejętność łatwej adaptacji do zmian w środowisku pracy.
 2. MYŚLENIE TWÓRCZE – umiejętność bieżącego rozwiązywania problemów.
 3. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ – zdolność do wywoływania i wykorzystania efektu synergii wspólnych działań członków grupy.
 4. OTWARTOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – rozumiana jako wewnętrzna potrzeba stałego doskonalenia zawodowego.

Pomyśl jak nauczyć się tych umiejętności.

Artykuły:

Testy: