Dyrektor ZSO:
mgr inż. Marta Figura, nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor ZSO:
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor ZSO:
mgr Katarzyna Mielczarek, nauczyciel dyplomowany

Język polski:
mgr Jolanta Adwent, nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Bromboszcz-Rola, nauczyciel dyplomowany
mgr Michał Budak, nauczyciel mianowany
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Gajocha-Kulpa, nauczyciel dyplomowany

Język niemiecki:
mgr Aneta Ignacak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Matuszyk, nauczyciel dyplomowany

Język angielski:
mgr Krzysztof Ciołczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Ćwiertnia, nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Ksymena Krupińska-Pluta, nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Szubel, nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wiercioch, nauczyciel dyplomowany

Język rosyjski:
mgr Beata Moćko, nauczyciel dyplomowany

Język francuski:
mgr Zbigniew Mika, nauczyciel kontraktowy

Historia:
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Wojdak – Kaszuba, nauczyciel dyplomowany

Geografia:
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany

Biologia:
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Maj, nauczyciel dyplomowany

Fizyka:
mgr Alina Beza, nauczyciel dyplomowany

Chemia:
mgr Bożena Kantor, nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Lempart, nauczyciel dyplomowany

Matematyka:
mgr Krystian Gierczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Król-Gęborska, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Król, nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Mielczarek, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Mocek, nauczyciel dyplomowany

Informatyka:
mgr inż. Bernadetta Nawara, nauczyciel mianowany
dr hab. inż. Michał Mierzwa, prof. UŚ
dr hab. Łukasz Machura, prof. UŚ

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Moćko, nauczyciel dyplomowany

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Beza, nauczyciel dyplomowany

Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wiercioch, nauczyciel dyplomowany

Filozofia:
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel dyplomowany

Religia:
mgr Krystian Gierczyk, nauczyciel dyplomowany

Etyka:
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel dyplomowany

Pedagog:
mgr Anna Smyl-Wiśniewska, nauczyciel dyplomowany

Pedagog specjalny:
mgr Anna Smyl-Wiśniewska, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Lekstan-Pysik, nauczyciel dyplomowany

Psycholog:
mgr Angelika Lelek, nauczyciel dyplomowany

Doradca zawodowy:
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Regina Koczur, nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Homlak, nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele rewalidacji:
mgr Monika Dyląg, nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Lempart, nauczyciel dyplomowany
mgr Kinga Gierczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Matuszyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Lekstan-Pysik, nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Szubel, nauczyciel dyplomowany

Zajecia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Teresa Lempart, nauczyciel dyplomowany