mgr Agnieszka Odrzywolska, sala D3/13

 

GODZINY PRACY:

Środa 07.30 – 10.15
Czwartek 15.15 – 18.15
Piątek 07.45 – 14.00

 

Jeżeli:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami;
 • Masz kłopoty rodzinne;
 • Chcesz porozmawiać o swoich problemach;
 • Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi;
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc;
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem;
 • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić;
 • Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału;
 • Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki;
 • Doświadczasz trudnej sytuacji (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka);
 • Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje;
 • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny;
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu;
 • Nie wiesz jakie studia wybrać i gdzie szukać pracy;
 • I w każdej innej sprawie…

*** ZAPRASZAM ***

 

Realizowane zadania:

Zadania jakie realizuję wynikają m.in. z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr.11, poz.114).

Zgodnie z §15 pkt.4 tego rozporządzenia do zadań psychologa należy:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. Zdiagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.