Wizualnie ciepłe i kolorystyczne wnętrze szkoły udekorowane przyjemną dla oka zielenią zapewnia pozytywne nastawienie ludzi na każdy dzień. Wysoki poziom nauczania, kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy uczniów kadry pedagogicznej, umożliwiają nasz wszechstronny rozwój w wielu zakresach. Szkoła realizuje poszerzone programy zajęć z przedmiotów kierunkowych oraz warsztaty i wykłady organizowane wspólnie z wyższymi uczelniami i placówkami edukacyjnymi.

Uczestniczymy w ćwiczeniach laboratoryjnych z fizyki, zajęciach dziennikarsko – filmowych w Pałacu Młodzieży w Katowicach, wykładach z języka polskiego w Uniwersytecie Śląskim oraz wykładach z j. angielskiego i j. niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu. Współpracujemy z Fundacją Mediów i Kultury w Jaworznie oraz lokalnymi gazetami „Co Tydzień” oraz „Tydzień w Jaworznie”.  Jeździmy na warsztaty filmowe i Debaty Śląskie.

Organizujemy konferencje prasowe ze znanymi osobami ze świata nauki, kultury i polityki. Prezentujemy Własną twórczość w kołach zainteresowań, szkolnej gazecie „Kontakt”, w emisji audycji radiowych radia „Stress”.

Świętujemy Dni Kultury angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej bardzo dobrze się przy tym bawiąc.

Moment oświecenia jeszcze nikomu nie zaszkodził. Słowo regulamin czasami odbierane jest z dystansem… a co powiecie na taką jego formę?

Szkoła przyszłości…

daje możliwość samorealizacji i rozwijania własnego, pozytywnego wizerunku z pomocą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wysoką jakość nauczania przedmiotów ogólnokształcących jako bazę do nowoczesnego kształcenia zawodowego

zapewnia szeroki program zajęć i imprez szkolnych (konkursy, wystawy, wycieczki, zajęcia sportowe)

wykazuje dbałość o kontakty z uczniami innych krajów europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Portugalia)

stwarza możliwości rozwoju swoim nauczycielom, wspierając tworzone przez nich programy autorskie i innowacje pedagogiczne

motywuje uczniów do nauki poprzez stosowanie w szkole aktywnych metod nauczania

traktuje uczniów odpowiednio oraz umożliwia wykorzystanie ich energii i zapału zarówno w szkole jak i w społeczeństwie

opiera się na dobrze znanym przez każdego ucznia regulaminie i szeroko pojętej tolerancji