Kalendarium wydarzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących
III Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2023/2024

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 – 4.09.2023, godz. 9.00  – AULA
 2. ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 14.09.2023 o godz. 17.00
 3. Dzień Edukacji Narodowej – 13.10.2023
 4. ZEBRANIA i Dzień otwarty 26.10.2023 o godz. 17.00  
 5. Próbny egzamin maturalny – grudzień 2023
 6. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – 07.12.2023 od godz. 17.00
 7. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli – 22.12.2023
 8. Zimowa przerwa świąteczna23.12. – 31.12. 2023
 9. Wystawianie ocen semestralnych do 4.01.2024
 10. Konferencja klasyfikacyjna 11.01.2024 godz.14.30
 11. Rozpoczęcie drugiego semestru – 15.01.2024
 12. Konferencja podsumowująca I semestr 25.01.2024 godz. 14.30
 13. Ferie zimowe 29.01 -14.02.2024
 14. ZEBRANIA i dzień otwarty – 21.03.2024 od godz. 17.00 (INFORMACJA O ZAGROŻENIACH MATURZYSTÓW).
 15. Wiosenna przerwa świąteczna – 27.03.- 02.04.2024
 16. Klasy maturalne:
 • wystawienie ocen proponowanych do 12.04.2024
 • wystawienie ocen końcowych do 19.04.2024
 • konferencja klasyfikacyjna 22.04.2024
 • zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2024
 1. Egzaminy maturalne 7, 8, 9 maja 2024 – szkoła zamknięta
 2. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty – 16.05.2024 od godz. 17.00 (Przekazania informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
 3. Wystawienie ocen proponowanych do 7 czerwca 2024
 4. Wystawienie ocen końcowych – do 14 czerwca 2024
 5. Konferencje klasyfikacyjne 17 czerwca 2024 godz. 14.30
 6. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024
 7. Konferencja podsumowująca prace szkoły w roku szkolnym 2023/2024, 27 czerwca 2024 godz. 9.00 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.05.2024; 31.05.2024