Przewodnicząca: Aleksandra Wicher – klasa 2a
Zastępca przewodniczącej: Adam Wola – klasa 2a
Kronikarz: Julia Psiuk – klasa 1a oraz Julia Paszcza- klasa 1b
Opiekunowie SU: Agnieszka Król – Gęborska i Bernadetta Nawara