szkolnywynalzek

Cele konkursu:

– Rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka, fizyka, informatyka, technika.

– Wspieranie uczniów zdolnych i kreatywnych.

– Uświadamianie uczniom przydatności wiedzy z różnych dziedzin i ich wzajemnej korelacji.

Zasady:

– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych, którzy zajmują się wynalazczością, poszukują innowacyjnych i ciekawych rozwiązań w życiu codziennym, potrafią zastosować wiedzę w praktyce.

– W konkursie mogą wziąć udział zarówno zespoły konstruktorów (maksymalnie trzy osoby), jak i indywidualni uczniowie. Każda szkoła może zgłosić więcej niż jeden zespół.

– Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie innowacyjnego, autorskiego pomysłu wynalazku lub programu komputerowego, który może ułatwić życie codzienne ucznia lub umilić jego czas wolny.

– Wynalazek musi spełniać następujące założenia:

1. niskie koszty wykonania,

2. przyjazny dla środowiska, wykonany z materiałów ekologicznych,

3. możliwość zastosowania w szkole lub w codziennej pracy ucznia,

4. odnosi się do wybranych dziedzin: technika, matematyka, fizyka, informatyka.

– Uczestnicy przygotowują prototyp wynalazku lub program komputerowy. Należy załączyć również opis wynalazku. Opis powinien zawierać nazwę urządzenia, zasady działania, określać do czego służy, podawać, jakie są możliwości jego wykorzystania, określać rodzaj użytych materiałów, wskazywać powody, dla których urządzenie zostało wymyślone. Opis może być przedstawiony w formie prezentacji Power Point.

– Każdy z wynalazków zgłoszonych do konkursu zostanie oceniony pod względem merytorycznym i praktycznym.

– Najlepsze wynalazki zostaną zaprezentowane podczas uroczystych obchodów Święta Liczby Pi, tj. 13 marca 2015 roku w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

– Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

– Prace należy zgłaszać do 6 marca 2015 roku.

Zgłoszenia przyjmują:

sekretariat III LO (tel. 32 6165149) lub mgr Bernadetta Pabiszczak (budak@jawnet.pl).

                

drukuj