Rekrutacja

KLASA „A”
GRUPA I: matematyczno – fizyczna – informatyczna z e-technologią

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
 • zajęcia profilowe: rachunek różniczkowy i całkowy, e-technologia

O nas:

 • bierzemy udział w wykładach, warsztatach oraz pokazach doświadczeń na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego; należą do nich m.in.: wykłady z matematyki, ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Osobliwości Świata Fizyki, międzynarodowe warsztaty fizyczne „Masterclasses” (jedyni z Jaworzna!), Święto Liczby Pi,
 • współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – wyjeżdżamy na Matematyczne Czwartki, Małopolską Noc Naukowców,
 • w ramach zajęć z informatyki prowadzone są: warsztaty dotyczące projektowania gier komputerowych, grafika komputerowa, robotyka m.in. z wykorzystaniem serii Lego Mindstorms oraz bezpłatne kursy zawodowe branży IT, kończące się certyfikatem,
 • poznajemy elementy matematyki wyższej i lepiej niż w innych liceach przygotowujemy się do studiów uczestnicząc w zajęciach profilowych „Rachunek różniczkowy i całkowy” – nie taki diabeł straszny…,
 • realizujemy matematykę, fizykę i informatykę w zakresie rozszerzonym – zajęcia prowadzone są w sposób bardzo ciekawy, z użyciem nowoczesnych metod kształcenia,
 • dla uczniów zainteresowanych przedmiotem nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia – koła przedmiotowe, podczas których przygotowujemy się do konkursów i poszerzamy swoją wiedzę,
 • lepszemu przygotowaniu do matury służą fakultety przedmiotowe – dodatkowe zajęcia w klasie trzeciej; dla nas matura to bułka z masłem,
 • we współpracy z uczelniami wyższymi (UŚ i UJ) organizujemy konkursy i spotkania naukowe na terenie naszej szkoły: Noc Naukowców, Święto Liczby Pi, Konkurs Interdyscyplinarny, Konkurs Szkolny Wynalazek,
 • organizujemy wycieczki profilowe – zwiedziliśmy m.in. Muzeum Informatyki i Komputerów w Katowicach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, bierzemy też udział w wycieczkach integracyjno-krajoznawczych, np. do Zakopanego, w Bieszczady, w Góry Stołowe, oraz w wycieczkach zagranicznych,
 • w ostatnich latach odnosiliśmy sukcesy w licznych konkursach, należą do nich: Miejski Konkurs Matematyczny na poziomie rozszerzonym, Wojewódzki Konkurs „Nudna matematyka”, Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „O Diamentowy Index AGH”, Olimpiada Matematyczna, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez granic”, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”.

drukuj