W dniu 9.04.2019 (wtorek) o ile nie dojdzie do uzgodnień między stroną rządową i związkami zawodowymi, strajk będzie trwał nadal.

W sytuacji, gdy rodzice nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki, dyrektor zorganizuje dla nich zajęcia opiekuńcze.


drukuj