18 maja 2015 r. w Centrum Kongresowym w Warszawie, natomiast drugiego dnia, 19 maja 2015 r. w Senacie odbyła się „II samorządowa konferencja klimatyczna – dobry klimat dla powiatów”, zorganizowana przez Komisję Środowiska we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Związkiem Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Kornwalii. Uczestniczyła w niej jedyna nauczycielka z Jaworzna – Celina Jadamus-Niesyto.

Podczas spotkania podsumowano projekt realizowany przez te 3 organizacje, którego celem było zaangażowanie samorządów powiatowych w działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu – szczególnie istotne dla Unii Europejskiej w świetle jej nowych celów klimatycznych. Projekt był realizowany przez 5 lat w 110 powiatach, zaangażowanych było ponad 1900 osób.

Konferencję otworzyła przewodnicząca Komisji Środowiska senator profesor Jadwiga Rotnicka – podkreśliła, że podsumowanie projektu stwarza znakomitą okazję do zastanowienia się, co możemy robić dalej, by sprostać ambitnej polityce Unii Europejskiej dotyczącej rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięciu 20-procentowego udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym naszego kraju. Kolejno zebranych gości przywitał Markus Torberg – prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Następnie minister środowiska Maciej Grabowski w swoim wystąpieniu uznał realizację projektu za ważne przedsięwzięcie. Jak stwierdził, „podsumowanie projektu stanowi jednocześnie okazję do zobaczenia, jak pod względem ochrony środowiska zmieniła się Polska dzięki 25 latom samorządności. Na początku nie było nawet mowy o gospodarce niskoemisyjnej, ale rozumiano, że tego typu działania są ważnym elementem na drodze zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu żyjemy w coraz czystszym środowisku.”

Minister Maciej Grabowski zaoferował samorządowcom wsparcie w tych działaniach. Jego zdaniem polskie samorządy mają bogate i różnorodne doświadczenia związane z prowadzeniem gospodarki niskoemisyjnej i adaptowaniem się do zmian klimatu. Według ministra środowiska polityka globalna zbyt często przysłania efekty lokalnych przedsięwzięć.

Podczas konferencji interesujące doświadczenia związane ze spółdzielniami energetycznymi przedstawił Neil Farrington z Community Energy Plus w Kornwalii, jednego ze współorganizatorów projektu. W Kornwalii produkuje się ponad 22% prądu i energii cieplnej z OZE.

Najważniejsze osiągnięcia projektu „Dobry klimat dla powiatów” przedstawił dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Zgłosiło do niego akces 110 powiatów, przeprowadzono 90 debat objętych patronatem Ministerstwa Środowiska, w których wzięło udział ponad 1900 uczestników. Zdaniem Wojciecha Szymalskiego projekt wpisał się w krajową politykę klimatyczną. W dalszej części konferencji, którą prowadził dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju ze swoim referatem „Transport publiczny a działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej” wystąpił Paweł Silbert – Prezydent Jaworzna- miasta na prawach powiatu, które także uczestniczyło w projekcie. Opowiadał między innymi o innowacyjnych przedsięwzięciach zastosowanych w mieście, czym wzbudził uznanie uczestników. Później miały miejsce wystąpienia panelistów: Katarzyny Motak – przedstawiciela Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Anny Żyły – Głównego Ekologa w Banku Ochrony Środowiska, Arnolda Rabiega – prezesa Spółdzielni Nasza Energia, Piotr Łuczyńskiego – Starosty Powiatu Słubickiego, Artura Bramora – posła na Sejm VII kadencji, członka Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Kolejnym punktem była dyskusja. W niej, jako jedna z kilku głos zabrała Celina Jadamus-Niesyto zwracając uwagę na to, iż ważna jest edukacja ekologiczna młodzieży. Przedstawiła niektóre z działań prowadzonych w tym celu w III Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie, oraz kilka z największych osiągnięć szkoły w zakresie ekologii.

galeria …

na podstawie senat.gov.pl
drukuj