Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Z okazji Światowego Dnia walki z AIDS obchodzonego 1 grudnia, w III LO 29 listopada odbył się konkurs wiedzy o AIDS pt. „Nie daj szansy AIDS”. Wydarzenie uświetniła swoim przybyciem p. Katarzyna Domagała ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie, która ufundowała nagrody dla uczestników konkursu. Na początku przywitała wszystkich wicedyrektor III LO p. Eleonora Popławska, następnie uczestnicy mieli okazję zobaczyć 2 prezentacje przybliżające im tematykę konkursu, potem w zespołach dwuosobowych przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu. Na poziomie rozszerzonym 1 miejsce zdobyła klasa IIa, natomiast 2 miejsce klasa II d, a 3 miejsce IId. Na poziomie podstawowym 1 miejsce klasa Ie, 2 miejsce Ia natomiast 3 miejsce zdobyły aż trzy klasy: Id, II b, IIc. Wyniki świadczą że uczniowie prezentują dużą wiedzę na tematy, które powinny być ważne dla każdego z nas. Konkurs oraz wystawę posterów o w/w tematyce przygotowała nauczycielka biologii Małgorzata Żmuda.

drukuj