Noc Naukowców

Harmonogram Nocy Naukowców
16-17 marca 2018 r. (18:00-6:00)

18:00-18:40 „Polimery, które zmieniły świat” dr inż. Sylwia Golba (Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Zakład Biomateriałów)

18:50-19:50 „Od fotografii do modelu” Michał Erd (student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Mechanika i budowa maszyn, absolwent III LO)

20:00-21:00 „Pokonać nowotwór” dr hab. Armand Cholewka (Uniwersytet Śląski w Katowicach Zakład Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki, Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży)

21:00-22:00 „Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie” dr hab. Armand Cholewka (Uniwersytet Śląski w Katowicach Zakład Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki, Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży)

22:00-22:30 Pizza 😊

22:30-23:30 „Od żaby do smartfona, czyli ogniwa elektromechaniczne” mgr inż. Marcin Moździerz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw, absolwent III LO)

23:30-00:30 „Matematyka w Automotive” mgr inż. Sylwester Szewczyk (firma Aptiv, absolwent III LO)

00:30-1:00 Fizycznie… na sali gimnastycznej mgr Piotr Bąba (III LO)

1:00-4:00 Warsztaty informatyczne mgr inż. Marcin Gut (III LO)

Pokaz doświadczeń chemicznych mgr Bożena Kantor (III LO)

„Uzbrojony, czyli zaszczepiony” mgr Małgorzata Żmuda (III LO)

„Prawdopodobieństwo wokół nas” mgr Dorota Mocek (III LO)

„Rozruszaj swój mózg! EEG Biofeedback” mgr Angelika Lelek (III LO)

4:00-6:00 Film

6:00 Zakończenie

drukuj