Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

We wtorek uczniowie klas Ia i IIa uczestniczyli w warsztatach z fizyki medycznej. Zajęcia odbywały się w salach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Tematyka spotkania obejmowała m.in. zagadnienia termowizji i  ultrasonografii. Uczniowie zostali też zapoznani z różnymi technikami mikroskopowania (światło przechodzące, fluorescencja, kontrast fazowy). Ostatnia część zajęć dotyczyła diagnostyki chorób piersi, uczestnicy warsztatów wykonywali nowoczesne badania profilaktyczne z użyciem urządzenia medycznego Braster.

To kolejne spotkanie z fizyką medyczną dla klas mat-fiz i bio-chem. Taka forma realizacji zajęć profilowych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, pogłębia ich wiedzę i pokazuje zastosowanie tej wiedzy w medycynie.

drukuj