Sukces uczniów

Konkurs EKOREFERAT został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Jesteśmy częścią przyrody” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs skierowany był do uczniów szkół z terenu miasta Jaworzna. Celem konkursu  było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los przyrody a w szczególności:

  1. Samodzielnego zgłębienia wiedzy w zakresie ekologii oraz ochrony przyrody i zwierząt,
  2. Przybliżenia problemu zanieczyszczania środowiska,
  3. Propagowania idei zrównoważonego rozwoju,
  4. Kształtowania odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży wobec przyrody i zwierzą

Konkurs miał na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukazałyby ideę Forum Ekologicznego, które zorganizował jaworznicki TOZ pod hasłem „Ziemia planeta życia-jak zapewnić jej zrównoważony rozwój”. Uczestnicy mieli za zadanie zebranie i opracowanie w formie referatów informacji z zakresu ekologii, ochrony przyrody i zwierząt. Opracowane referaty były prezentowane w trakcie Forum Ekologicznego, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 r. w budynku Urzędu Miasta Jaworzna

Jury wzięło pod uwagę w trakcie oceny prelegentów:

  • umiejętność doboru tematu pracy,
  • zgodność treści pracy z celami konkursu,
  • oddziaływanie pracy na świadomość ekologiczną,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność.

Uczniowie III LO odnieśli bezapelacyjny sukces:

I miejsce: Marcin Figura

II miejsce: Roman Przybyła i Krystian Warszawski

Wyróżnienie: Weronika Ganobis i Julia Nowak

Rozdanie nagród odbyło się zaraz po ogłoszeniu wyników. Przewidziano również nagrody dla szkoły, z której wyłoniono najlepsze prace, którą otrzymało III LO – zostało ono uznane za najaktywniejszą szkołę. Opiekunem merytorycznym prac wszystkich nagrodzonych uczniów była nauczycielka biologii p. Małgorzata Żmuda, która od wielu lat z wielkim zaangażowaniem prowadzi w III LO edukację ekologiczną. Gratulujemy.

galeria…

drukuj