Po ukończeniu szkoły prawie wszyscy absolwenci III LO kontynuują naukę na uczelniach wyższych, ostatnio również zagranicznych. W związku z tym właśnie 16 kwietnia miało miejsce nietypowe spotkanie przedświąteczne. Gościliśmy wówczas Michała Dzierwę, absolwenta ZSO – najpierw ucznia klasy dwujęzycznej w G4, a potem ucznia klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej III LO.

Obecnie Michał studiuje, wybrał uczelnię poza granicami kraju – Uniwersytet w Nothingham. I właśnie studia za granicą były tematem tej wizyty. Michał bardzo dokładnie przedstawił swoje przygotowania od strony formalnej, zwrócił uwagę na istotne dokumenty i zaznaczył, co jest najważniejsze przy składaniu aplikacji na uczelnie zagraniczne. Ciekawie opowiedział też o życiu studenta w Wielkiej Brytanii, o stypendiach, warunkach socjalnych, rozkładzie zajęć. Na koniec spotkania odpowiadał na pytania uczestników.

galeria …

drukuj