Studia

O możliwości studiowania za granicą, systemach edukacji w państwach Europy Zachodniej i Północnej  oraz o nowych możliwościach podjęcia dalszej nauki w Chinach mogli dowiedzieć się uczniowie klas trzecich podczas spotkania z przedstawicielką Kastu International, studentką psychologii UJ w Krakowie, p. Mają Majchrzak.

Wybór kierunku studiów, uczelni to zaledwie pierwszy krok w całym procesie rekrutacji. Najważniejsze są: przygotowanie listu motywacyjnego i uzyskanie referencji oraz zdanie testu językowego z angielskiego, bo on jest językiem wykładowym. Stypendia, kredyty, wynajem mieszkania, to kolejne.  Ale żeby zrobić ten pierwszy, a potem kolejne,  trzeba zdanej matury, odwagi i determinacji w dążeniu do celu.

Zatem życzymy Wam, tegoroczni maturzyści, zdanej matury i dobrych dalszych wyborów!

Może na studia w kraju, a może na studia za granicą?  Trzeba szybko decydować.

drukuj