prof. dr hab. Józef Olejniczak

Nowy semestr, nowe wyzwania, nowa tematyka… 
Tym razem uczniowie III LO mieli okazję wziąć udział w wykładach dotyczących historii literatury polskiego baroku oraz ćwiczeniach z genologii literackiej i twórczości najnowszej. Na koniec prof. dr hab. Józef Olejniczak zaproponował rozważania o micie orfickim w ujęciu Maurice’a Blanchota oraz wskazał istotną rolę „Poetyki” Arystotelesa dla współczesnej analizy tekstów literackich. Kolejne zajęcia na filologii polskiej UŚ za nami. Jesteśmy na tak!

drukuj