Geofizyczne Systemy Informatyczne

17 listopada uczniowie z rozszerzoną geografią, klasy IIc i część IId przebywali na UŚ na Wydziale Nauk o Ziemi w ramach obchodów GIS czyli Geofizycznych Systemów Informatycznych. Uczniowie w trakcie  wykładów dowiedzieli się m.in. że za pomocą dronów można przeprowadzać pomiary w terenie a nawet obliczać objętość hałdy węgla oraz czy hałda się powiększa czy też zmniejsza. Usłyszeli też o ortofotomapach, w które inwestuje UE by uszczegółowić możliwość szybkiego namierzania katastrof ekologicznych czy trzęsień Ziemi. Po wykładach odbyły się terenowe ćwiczenia z gps-em.

drukuj