Wycieczka do Krakowa

29 listopada klasa II c wraz z nauczycielami  była na wycieczce w Krakowie. Zwiedzano Muzeum Narodowe w Krakowie – w Sukiennicach wystawę sztuki XIX w. i Kamienicę Szołayskich – wystawę pt. ,,Szuflada Szymborskiej”, przybliżając sylwetkę noblistki. W Bazylice św. Franciszka z Asyżu podziwiano witraże Stanisława Wyspiańskiego. Moc wrażeń wzbudziły drzeworyty, a przede wszystkim wspaniałe i wyjątkowe,  mroczne  lalki w Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej Mangha.

drukuj