Jak efektywnie zarządzać czasem wolnym? Jak planować swoje działania, aby osiągnąć sukces? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klasy dwujęzycznej III LO podczas spotkania z profesorem Volodymyrem Momotem z Uniwersytetu im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku na Ukrainie.

 12 listopada br., dzięki życzliwości Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, III LO w Jaworznie gościło w swych progach profesora Volodymyra Momota
z Uniwersytetu na Ukrainie. Uczniowie klasy dwujęzycznej mieli okazję wziąć udział w wykładzie połączonym z warsztatami pt. Zasady zarządzania samym sobą w perspektywie określania
i osiągania celów.

Była to nie tylko okazja do poznania efektywnych sposobów planowania swojej pracy i nauki, ale także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności lingwistycznych na żywo, ponieważ warsztaty były prowadzone w języku angielskim. Nie stanowiło to żadnego problemu dla młodzieży, gdyż uczniowie odważnie odpowiadali na zadawane pytania i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Wykład zakończony został ćwiczeniami sprawdzającymi nasze zdolności zarządzania samym sobą oraz grupą osób. Licealiści, dzięki przeprowadzonej symulacji, mogli się przekonać, jak trudne może okazać się efektywne zarządzanie innymi osobami w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. Również samym sobą niełatwo jest zarządzać, ale robiąc to umiejętnie, możemy osiągnąć znacznie lepsze efekty.

Każde spotkanie z ciekawymi osobistościami zawsze wnosi coś nowego do tradycyjnie prowadzonych lekcji. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej.

zobacz zdjęcia…

Katarzyna Ćwiertnia
Barbara Kaszyca

drukuj