Ponad 3000 kandydatów powołanych do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przez Wojskowe Centra Rekrutacji z terenu województwa śląskiego.

Spośród wielu ustawowych zadań, które na co dzień realizują wojskowe centra rekrutacji jednym z ich priorytetów jest nabór do ochotniczych form służby wojskowej. Te zadanie jest sprawnie wykonywane dzięki zapisom Ustawy o obronie Ojczyzny, która wprowadziła nowe formy służby wojskowej oraz znacząco skróciła proces naboru do służby w Wojsku Polskim.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, która stanowi podstawowe źródło naboru do zawodowej służby wojskowej w 2023 r. była realizowana w trzech jednostkach wojskowych zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego, tj.: – 5 pułk chemiczny w Tarnowskich Górach, – 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach, – 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku-Białej. W tym roku Szefowie WCR wydali ponad 3000 decyzji o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a 160 ochotników z naszego województwa rozpoczęło studia w akademiach wojskowych. Kolejną formą służby wojskowej, która cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego województwa to Terytorialna Służba Wojskowa. 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz wyrównawcze (8-dniowe) były realizowane w jednostkach wojskowych wchodzących w skład 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W bieżącym roku szkolenia podstawowe i wyrównawcze były realizowane w 131 batalionie lekkiej piechoty w Gliwicach oraz 133 batalionie lekkiej piechoty w Cieszynie. Od 01.12.2023 r. to szkolenie odbywa się również na potrzeby nowosformowanego 132 batalionu lekkiej piechoty w Częstochowie. Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej odbywali również szkolenia w 171 batalionie lekkiej piechoty w Opolu oraz w 172 batalionie lekkiej piechoty w Brzegu. W mijającym roku w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej powołaliśmy 654 ochotników.

Do programu Szkół Legii Akademickiej w bieżącym roku przystąpiło pięć uczelni z terenu woj. śląskiego. W tym roku uległa zmianie forma odbywania szkolenia podstawowego. Ten etap studenci odbywali w ramach 27-dniowego szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jednostkach wojskowych. Studenci, którzy etap szklenia podstawowego mieli już za sobą przystąpili do modułów – podoficerskiego i oficerskiego. Łącznie do poszczególnych etapów tego projektu przystąpiło 118 studentów. Tegoroczną nowością była możliwość udziału w projekcie pn. „Trenuj jak Żołnierz”. Uczestnicy projektu (którzy nie odbywali wcześniej żadnej formy służby wojskowej) po odbyciu etapu zapoznania z jednostką wojskową zostali powołani do odbycia 14-dniowych ćwiczeń wojskowych. Po złożeniu przysięgi wojskowej i zasilili szeregi pasywnej rezerwy. W woj. śląskim ten projekt był realizowany przez 6 i 18 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach i Bielsku-Białej, gdzie przeszkolono 72 ochotników. Odbycie wymienionych wyżej form służby wojskowej daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. W 2023 r. ponad 700 osób z terenu województwa śląskiego zostało powołanych do zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Poza rekrutacją do służby wojskowej aktywnie partycypujemy w projektach Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizujemy kampanie informacyjne, rozwijamy Mobilne Punkty Rekrutacyjne, gdzie każdy zainteresowany uzyska informacje nt. rekrutacji do służby wojskowej. Prowadzimy prelekcje w szkołach podstawowych, średnich oraz uczelniach.

W szczególności (wspólnie z patronackimi jednostkami wojskowymi) wspieramy szkoły ponadpodstawowe realizujące projekty edukacyjne pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej: – „Oddziały Przygotowania Wojskowego” w 32 szkołach (od roku 2022/2023 w 13 nowych szkołach), – „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” w 5 szkołach, – „Branżowe Oddziały Wojskowe” w 4 szkołach (od roku szkolnego 2022/2023 w 2 nowych szkołach), – „Cyber.MIL z klasą” w III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Jaworznie. Z roku na rok coraz więcej placówek oświatowych decyduje się na utworzenie kolejnych klas OPW. Wielu z absolwentów tych szkół swoją przyszłość wiąże ze służbą w Wojsku Polskim.

Uczniowie tych klas po zakończeniu nauki mają możliwość odbycia skróconego (12-dniowego) szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz zyskują dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji do akademii wojskowych. Kadeci powyższych klas mundurowych rywalizują w trakcie turniejów i zawodów sportowo-obronnych, w tym również na poziomie ogólnopolskim organizowanych przez Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Warto zaznaczyć, że w tym roku uczniowie OPW z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach zdobyli I miejsce w Strzeleckich Mistrzostwach Polski Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych, które zorganizowano w 10 Brygadzie Łączności we Wrocławiu. Właśnie w celu wsparcia szkolenia strzeleckiego młodzieży Ministerstwo Obrony Narodowy wyszło naprzeciw tej potrzebie i ogłasza corocznie konkurs ofert „Strzelnica w powiecie”. Projekt ten zakłada dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych, pneumatycznych oraz klasycznych. Obecnie na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 17 strzelnic, w tym 15 strzelnic wirtualnych, 1 pneumatyczna oraz 1 klasyczna.

Tylko w tym roku otwarto 13 strzelnic w ramach powyższego projektu, a kolejne wnioski są w trakcie procedowania. Władze samorządowe zainteresowane utworzeniem strzelnic w swoich powiatach mogą składać wnioski do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji dnia 01 marca 2024 r. Wychodząc na potrzeby informowania społeczeństwa o ofercie służby wojskowej w dniach 17-18.03.2023 r. w Mysłowicach zorganizowaliśmy I Wojskowe Targi Służby i Pracy, gdzie aktywnie promowaliśmy wszystkie ochotnicze formy służby wojskowej i programy edukacyjne MON. Te wydarzenie odwiedziło blisko 4000 mieszkańców woj. śląskiego. W ramach ogólnopolskich projektów MON przy wsparciu lokalnych jednostek wojskowych realizowaliśmy projekt „Samoobrona Kobiet – zaufaj wojsku”, w trakcie którego każda dorosła Polka mogła skorzystać z bezpłatnego szkolenia z samoobrony i pierwszej pomocy. Szkolenia odbywały się latem tego roku, w siedmiu lokalizacjach. Z tej formy szkolenia skorzystało 460 kobiet.

W jednostkach wojskowych zlokalizowanych na terenie naszego województwa odbywały się również trzy edycje projektu „Trenuj z Wojskiem”. Było to jednodniowe szkolenie adresowane do wszystkich pełnoletnich obywateli. Wszyscy chętni mogli zapoznać się z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej i wielu innych. W tym projekcie uczestniczyło łącznie ponad 1000 osób. Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniach 12-15.08.2023 r., w czterech lokalizacjach w: Kochanowicach, Jeleśni, Ogrodzieńcu i Olsztynie odbyły się pikniki wojskowe pn. „SILNA BIALO-CZERWONA”, gdzie każdy mógł podziwiać prezentowany sprzęt wojskowy m. in. Czołg LEOPARD, KTO ROSOMAK, moździerz samobieżny RAK czy WR-40 LANGUSTA.Była możliwość skosztowania wojskowej grochówki czy posłuchać koncertu orkiestry wojskowej. Te pikniki cieszyły się wielkim zainteresowaniem społeczeństwa. Byliśmy obecni na tych wydarzeniach i aktywnie promowaliśmy nabór do służby wojskowej. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim organom samorządowym, dyrektorom szkół, przedstawicielom organizacji proobronnych, partnerom społecznym oraz przedsiębiorcom za okazane wsparcie, współpracę, podejmowanie wspólnych inicjatyw w działaniach informacyjno-promocyjnych oraz wkład wnoszony w umacnianie bezpieczeństwa naszego kraju. Liczymy, że nasza współpraca w roku 2024 będzie równie udana i owocna. Wszystkich zainteresowanych odbyciem powyższych form służby wojskowej zapraszamy do wizyty w Wojskowym Centrum Rekrutacji oraz do zarejestrowania się na Portalu Rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl. Wszelkie dodatkowe informacje są również udzielane pod numerem infolinii 800 180 110, która funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 08:00 do 22:00.

źródło: https://wcrkatowice.wp.mil.pl

drukuj