Uczniowie naszego liceum zainteresowani kontynuowaniem swej edukacji na wydziale lekarskim mogą przystąpić do nietypowego projektu.

W projekcie, przez cały okres jego realizacji w Uczelni uczestniczyć będą Licea, z którymi Uczelnia zawarła porozumienie w zakresie sprawowania opieki merytorycznej. Do tej grupy należy również nasze liceum.

Elektroniczna rekrutacja do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty) przy Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu odbędzie się w dniach 1.06-16.06.2019.

Elektroniczny formularz zgłoszenia do udziału w projekcie można wypełnić pod adresem: https://frkat.sum.edu.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne.

drukuj