Zapraszamy uczniów gimnazjum i liceum do wzięcia udziału w II edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanej przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwszy etap odbywa się w szkole i polega na napisaniu eseju na jeden z tematów:

Temat 1: Biblioteka jako miejsce spotkań.

Temat 2: Po siódme „nie kradnij” w kontekście przywłaszczania cudzej własności intelektualnej z Internetu.

Temat 3: Funkcje bibliotekarzy na przestrzeni wieków.

Termin złożenia prac upływa 01. grudnia 2014 roku. Więcej informacji udzielą nauczyciele bibliotekarze.

drukuj