Tematy esejów na 1.etap Olimpiady w edycji:

1. Książka i biblioteka w średniowieczu

2. Świat bez bibliotek – dobry czy zły?

3. Rola Internetu w życiu młodego człowieka

Prosimy o wybór jednego tematu. Termin przygotowania prac przez uczniów mija 1. grudnia 2015 r

Pragniemy przy okazji poinformować, że czynimy starania polegające na zwiększeniu liczby komisji okręgowych, w których będą odbywały się eliminacje na II etapie. W bieżącej edycji Olimpiady komisje okręgowe zostaną zorganizowane w dniu 15 stycznia 2016 r. w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Lublinie – udział uczniów z okolicznych miast będzie zatem możliwy bez konieczności dłuższych podróży. Szczegóły podamy w osobnej informacji na temat szczegółów organizacyjnych II etapu. W sprawie pytań zachęcamy do kontaktu: olimpiadabii@uni.lodz.pl.

Regina Koczur

drukuj