XXXIII Ogólnopolski Sejmik Matematyków

Z radością informujemy, że w tegorocznym XXXIII Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków  uczennica klasy 3a o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, Dorota Bober,  zdobyła wyróżnienie.

Udział w Sejmiku polegał na napisaniu pracy z matematyki na temat sformułowany przez ucznia. Temat przedstawiony przez  Dorotę to: „Prawie poprawne „dowody” słynnych hipotez. Problem Collatza”. Praca dotyczyła hipotezy Collatza, pokazywała dotychczasowe próby jej udowodnienia oraz jej modyfikacje, w szczególności zadanie nr 1 z tegorocznej Olimpiady Matematycznej, w której Dorota brała udział. Do pracy autorka załączyła swój program, napisany w języku C++, generujący ciągi Collatza.

Dodajmy, że Dorota jest jedyną uczestniczką Sejmiku, reprezentującą jaworznickie licea.

Jeszcze raz gratulujemy!

drukuj