To już 30 lat, proszę państwa, aż trudno uwierzyć. Iluż to uczniów, nauczycieli i innych pracowników spotkało się w murach naszej szkoły! Policzyliśmy – ponad 300 pedagogów i ponad 11.000 absolwentów. Trudno jest wskazać najważniejsze wydarzenia w historii naszej placówki, ale podejmę się tego zadania.

Budowa Szkoły Zbiorczej z Przedszkolem Podłęże 1 ruszyła 20 marca 1981 roku i 4 lata później władze miasta Jaworzna oficjalnie powołały do życia Szkołę Podstawową nr 2.

1 października 1985 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek, ale jeszcze przez dwa lata kończono budowę kolejnych segmentów.

Niewątpliwie ważnym okresem był rok szkolny 1990/ 1991 – sześciostopniowa skala ocen, powrót lekcji religii, pierwsze oddziały przedszkolne i przyjęcie imienia Mikołaja Kopernika.

W kolejnym roku szkolnym na korytarzach mogło się spotkać prawie 2,5 tysiąca uczniów zebranych w 80 oddziałach, a pierwsza pani dyrektor mgr Zofia Guja kierowała 120 osobową kadrą pedagogiczną.

W roku szkolnym1995/1996 otwarto pierwszą pracownię komputerową i Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o wprowadzeniu w klasach VIII przedmiotu “Elementy informatyki”.

Ważnym momentem było wejście w życie uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 i III Liceum Ogólnokształcącego.

W kolejnym roku oprócz 44 oddziałów szkoły podstawowej w budynku rozpoczęło pracę 6 oddziałów III Liceum Ogólnokształcącego. SP 2 cieszyła się już w mieście świetną renomą, ale nauczyciele III LO musieli włożyć wiele wysiłku w to, aby liceum zaistniało w świadomości mieszkańców Jaworzna.

15 kwietnia 1999 roku Rada Miejska swoją uchwałą przekształciła ośmioklasową SP 2 w sześcioklasową Publiczną Szkołę Podstawową, powoła również do życia Gimnazjum nr 4. Powstała klasa sportowa o profilu koszykówki chłopców. Nie brakło wzruszających chwil – grono żegnało grupę koleżanek – wspaniałych nauczycielek nauczania początkowego, które w związku z reformą oświaty przeszły do pracy w innych szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2000/2001 kończą zajęcia uczniowie szkoły podstawowej, a zatem SP 2 przestaje istnieć. Od kolejnego roku w naszym budynku kontynuują naukę uczniowie gimnazjum i liceum, a szkoła zmienia nazwę na ZSO – Gimnazjum nr 4 i III Liceum Ogólnokształcące.

Ważnym aspektem pracy naszej szkoły jest integracja. Pierwszą klasę integracyjną powitaliśmy w gimnazjum w 2003 roku. Wcześniej należało dostosować placówkę do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zadbać o pomoce, środki dydaktyczne, a metody i formy pracy ukierunkować na indywidualne możliwości uczniów. Oferujemy im zajęcia specjalistyczne, pedagodzy bowiem są do swojej pracy świetnie przygotowani. Podobnie dzieje się w liceum, chociaż tu historia integracji jest nieco krótsza – pierwszy rocznik klas integracyjnych opuścił mury szkoły w maju tego roku, pomyślnie zdając egzamin dojrzałości.

Wróćmy do historii – w sierpniu 2006 roku odeszła na zasłużoną emeryturę pani dyrektor mgr Zofia Guja. Serdecznie pożegnali ją zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły. We wrześniu powitała uczniów i pracowników mgr Elwira Woźniak – Lehnort. Z jej zapału powstały w gimnazjum klasy dwujęzyczne i klasy mistrzostwa sportowego.

Nowym wyzwaniem dla III LO stały się klasy sportowe o profilu koszykówki chłopców. Grupa chłopców, znacząco wyróżniająca się wzrostem, sprawiła wiele miłych niespodzianek, wygrywała bowiem wszystkie mecze. Nasi koszykarze uzyskali m. in. tytuły Mistrzów Województwa Śląskiego i Mistrzów Polski.

Tym, co wyróżnia naszą szkołę, są oddziały dwujęzyczne. Pierwszy taki zespół pojawił się w gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008 z inicjatywy pani dyrektor i okazał się świetnym rozwiązaniem dla młodych ludzi. Posługiwanie się językiem angielskim jest przecież koniecznością i przepustką do przyszłości. Z kolei pierwszy w naszym mieście oddział dwujęzyczny właśnie w naszym liceum otwarto w roku szkolnym 2013/2014. Oprócz zgłębiania kultury angielskiej i amerykańskiej elementy tego języka wprowadzane są na zajęciach z geografii, chemii i wiedzy o społeczeństwie.

Od roku szkolnego 2011/2012 dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Marta Figura. To właśnie podczas jej kadencji w liceum zostały utworzone wspomniane już klasy dwujęzyczne z wiodącym językiem angielskim oraz klasy z oddziałami integracyjnymi.

Nasz budynek ciągle przeistacza się w piękną, nowoczesną placówkę. W ostatnich latach wykonano główne schody, podjazdy dla uczniów, powstała nowoczesna pracownia komputerowa, gabinet Biofeedbacku, utworzono salę do aerobiku i gry w tenisa, powstało szkolne studio mediów, w trosce o bezpieczeństwo wykonano system domofonowy z czytnikiem kart. Dla potrzeb uczniów przystosowano drugie atrium – mogą tu spędzić czas wolny, grając w szachy, ping-ponga czy bule. Mamy się czym poszczycić!

W ślad za tymi zmianami idą ostatnie sukcesy. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki RM w Jaworznie przyznała Tytuł Przyjaznego artystycznie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej za wyróżniające działania o charakterze szeroko rozumianej kultury i sztuki na rzecz uczniów oraz środowisk.

Nasze liceum zdobyło po raz trzeci z rzędu Puchar Przechodni dla najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej miasta Jaworzna i w czerwcu otrzymało ten puchar na własność.

Sukcesów,zwłaszcza przez ostatnie 20 lat, było wiele. Warto wspomnieć te najważniejsze – uczniów SP2 i gimnazjalistów. Należą do nich przede wszystkim udziały w finałach Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Finalistów i Laureatów wspomnianych konkursów mamy około 150.

Jesteśmy dumni, iż od dzisiaj będziemy nosić zaszczytne imię Orła Białego. Naszym działaniom niewątpliwie przyświecać będą słowa wielkiego Polaka – Kardynała Stefana Wyszyńskiego : „ A wy, drodzy moi przyjaciele, musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić wysoko, aby móc przelatywać nad wszelkim ptactwem w przyszłość naszej Ojczyzny. Tylko będąc jak orły, potraficie przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi…”

galeria …

drukuj