Terminy egzaminu dojrzałości w 2013 roku

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku egzamin maturalny w 2013 roku odbędzie się w terminie:

od 7 do 28 maja 2013 r.

Harmonogram matury 2013:

Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 28 maja — przeprowadzana jest w według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Data Godzina 9:00 Godzina 14:00
7 maja, wt. j. polski – poziom podstawowy (pp) wiedza o tańcu – poziom podstawowy (pp)
wiedza o tańcu – poziom rozszerzony (pr)
8 maja, śr. matematyka – pp historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
9 maja, cz. język angielski – pp język angielski – pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
10 maja, pt. matematyka – pr język polski – pr
13 maja, pn. wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
14 maja, wt. chemia – pp,
chemia – pr
geografia – pp,
geografia – pr
16 maja, cz. języki mniejszości narodowych – pp,
język kaszubski – pp
języki mniejszości narodowych – pr,
języki kaszubski – pr
17 maja, pt. biologia – pp,
biologia – pr
historia – pp,
historia – pr
20 maja, pn. fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia – pr
j. łaciński i kultura antyczna – pp
j. łaciński i kultura antyczna – pr
21 maja, wt. język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
22 maja, śr. informatyka – pp
informatyka – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
23 maja, cz. j. rosyjski – pp j. rosyjski – pr
j. rosyjski dla klas dwujęzycznych
24 maja, pt. j. francuski – pp j. francuski – pr
j. francuski dla klas dwujęzycznych
27 maja, pn. j. hiszpański – pp j. hiszpański – pr
j. hiszpański dla klas dwujęzycznych
28 maja, wt. j. włoski – pp j. włoski – pr
drukuj