Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 (https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym:  

a) informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.,
b) komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.,
c) przykładowe arkusze egzaminacyjne,
d) arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),
e) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.

zbiór materiałówdla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,
przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

f) zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,
g) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.

elementy analizy statystycznej w biologii,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

h) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.

dwa opracowania dotyczące elektrochemii,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

i) materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

Na stronie internetowej danej szkoły należy zamieścić link do ww. materiałów lub linki do stron internetowych CKE i OKE, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego:

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

drukuj