Odkrywanie tajemnic wszechświata, tłumaczenie zjawisk zachodzących w przyrodzie, poznawanie praw fizyki, badanie procesów chemicznych – nauka od zarania dziejów pociągała człowieka, który wciąż próbuje dociec: dlaczego?, po co?, jak? Małopolska Noc Naukowców kolejny raz wyszła naprzeciw dociekliwym odkrywcom z III LO. W piątek 27 września uczniowie klas matematyczno-fizyczno-informatycznych po raz kolejny mogli przekonać się, na czym polega praca naukowców i jak wielki ma ona wpływ na nasze życie.

Celem wyjazdu były Instytut Fizyki Jądrowej PAN i Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, zorganizowanych w laboratoriach IFJ. W Centrum Cyklotronowym zapoznali się z pracą nowego cyklotronu PROTEUS C-235, przeznaczonego do terapii protonowej guzów nowotworowych. W Pracowni akceleratora liniowego typu Van de Graffa mogli poznać unikalną w Polsce aparaturę badawczą, stwarzającą możliwość analizy mikroobszarów, wykorzystywaną w technologiach innowacyjnych XXI wieku. Wizyta w Pracowni obrazowania magnetyczno-rezonansowego dała możliwość obserwacji bijącego serca myszy oraz innych naturalnych ruchów fizjologicznych narządów chorych i zdrowych małych zwierząt w warunkach in vitro, obrazowanych z precyzją przewyższającą wielokrotnie komercyjne skanery używane w praktyce szpitalnej. Laboratoria badań poziomów radioaktywności środowiska dały możliwość poznania różnych rodzajów detektorów promieniowania jonizującego oraz uzyskania wiedzy o pochodzeniu radioaktywności w środowisku, o metodach jej pomiaru oraz o dawkach, jakie otrzymują mieszkańcy badanych terenów.

Licealiści wysłuchali też wykładów w Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Dwa z nich w zajmujący i ciekawy sposób poruszały zagadnienie wymiaru w przestrzeni i pojęcie nieskończoności w matematyce. Trzeci wykład odnosił się do sposobów cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu.  Uczniowie wzięli też udział w warsztatach prezentujących roboty i zastosowanie informatyki w życiu codziennym. Obejrzeli sesję plakatową „Ocalić od zapomnienia…”, prezentującą sylwetki i osiągnięcia czołowych matematyków polskich.

Możliwość konfrontacji swojej wiedzy z poziomem prezentowanym przez uczelnie wyższe jest ważnym aspektem nauczania. III LO od lat współpracuje ze szkołami wyższymi, dzięki czemu możliwe są m.in. takie wyjazdy. Taka realizacja procesu nauczania sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów, pobudza ciekawość świata i pokazuje zastosowanie wiedzy na bardzo wysokim poziomie.
[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”117541292697326702910″ ualb=”5930234762436445217″ imgl=”fancybox” style=”gallery” row=”10″ grwidth=”800″ grheight=”600″ size=”600″ num=”30″ shadow=”1″ border=”1″ highlight=”1″ curve=”1″ align=”center” max=”100″]

drukuj