LOK Jaworzno informuje, że na Strzelnicy Miejskiej w Jaworznie odbył się Miejski Konkurs Marynistyczny pt. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

LOK Jaworzno. Miejski Konkurs Marynistyczny:

Zawodnicy zmierzyli się w czterech konkurencjach:
1. test pisemny,
2. strzelanie do tarczy z wiatrówki,
3. umiejętność wiązania węzłów żeglarskich,
4. rzut rzutką ratowniczą.

Po podsumowaniu punktów ogłoszono wyniki.

Kategoria: eliminacje indywidualne, szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Zuzanna Wróbel III LO
II miejsce: Michał Iwanowicz III LO
III miejsce: Tomasz Bergieł ZSP nr 2
Kategoria: eliminacje indywidualne:
I miejsce: Patrycja Kokoszka Gimn. nr 5
II miejsce: Karolina Węgrzyn Gimn. nr 5
III miejsce: Kuśmierczyk Kornel Gimn. nr 4
Drużynowo zwyciężyło III LO oraz Gimnazjum nr 5. Zwycięzcy przeszli do drugiego etapu, który odbędzie się w Pszczynie 12 kwietniu 2014r.

Po raz drugi razem z konkursem „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” odbył się konkurs imienia Anny Sokół „Eureka LOK ja to wiem” 2014r.
Celem konkursu było:
• Krzewienie patriotyzmu.
• Popularyzacja działalności związku.
• Pobudzenie aktywności twórczej młodzieży.
• Sprawdzający znajomość zagadnień z dziedzin będących w zakresie działań Ligi Obrony Kraju.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Grzegorz Myrlak Gimnazjum nr 4
II miejsce: Paulina Machul Gimnazjum nr 4
III miejsce: Patrycja Kokoszka Gimnazjum nr 5
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i książkę Anny Sokół pt.: ”Promyki słońca”.
W najbliższym czasie konkurs ten będzie przeprowadzony także dla uczniów na terenie innych miast w naszym województwie.

Na zakończenie prezes ZM LOK Jaworzno Krystyna Sokół podziękowała uczestnikom konkursu i życzyła powodzenia w dalszych etapach oraz w działalności szkolnych kół LOK-u. Swoje podziękowania złożyła też na ręce opiekunom szkolnym kołom LOK-u za przygotowanie młodzieży do konkursów.

Wszelkie informacje i regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.jaworznolok.wix.com/jaworzno.

źródło: http://jaworzno.naszemiasto.pl
drukuj