Uniwersytet Medyczny

Uczniowie III LO Weronika Ganobis i Krystian Warszawski w dniu 28 października 2016 r. zostali oficjalnie studentami Wydziału Lekarskiego w Katowicach w ramach Programu Uniwersytetu Licealisty.

Po odśpiewaniu hymnu uroczystość otworzyli Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda i prorektor ds. Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin – Kowalik. Uczniów powitali także przedstawiciele Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego. Przeżyciem dla każdego ucznia było z pewnością pasowanie na studenta, któremu towarzyszyło wręczenie indeksu uczestnika Uniwersytetu Licealisty. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. n. med. Tomasz Morawiec na temat „Wykorzystanie technik komputerowych w chirurgii stomatologicznej i implantologii”. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie Kampusu Uczelni, a następnie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie uczniowie mogli zobaczyć interaktywny stół chirurgiczny i poczuć się jak studenci na zajęciach przy fantomie chorego pacjenta w karetce pogotowia czy na sali operacyjnej. Sala z noworodkami czy oddziałem położniczym, też była dla niektórych ekstremalnym przeżyciem.  Należy dodać, że uczniów zachęciła i zmotywowała do udziału w programie nauczycielka biologii w III LO p. Małgorzata Żmuda. Po napisaniu stosownego testu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny w Katowicach, na podstawie wysokich wyników, uczniowie zostali zakwalifikowani, uzyskując możliwość uczestniczenia w w/w programie. Świeżo upieczonym studentom należy życzyć sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu zaliczeń. Powodzenia.

drukuj