Zakończył się I etap konkursu „Świadomy wie, co robić z ZSEE”, po którym zespoły szkolne przekazały do oceny raporty cząstkowe. W konkursie uczestniczy Zespół Młodych Ekologów, składający się z uczennic z klasy II b o profilu dziennikarsko-filmowym: Karoliny Białek, Aleksandry Ryncarz, Elżbiety Czepiel, Klaudii Grzybek i Nikoli Kotyzy. W kwestii przygotowania zdjęć swoją pomoc ofiarowała Anna Melczyk, również uczennica tej samej klasy.
Opiekunem zespołu jest prof. Celina Jadamus.
W dniu 01.03.2013r. w zakładce "Wyniki" opublikowano oceny przyznane zespołowi za sporządzone raporty po I etapie konkursu.
Uczestnictwo w konkursie polega na realizacji zadań w dwóch etapach w ściśle określonym czasie:

etap I – od 15.11.2012 r. do 15.01.2013 r.
etap II – od 15.01.2013 r. do 30.04.2013 r.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Ocenie podlega raport z każdego z dwóch etapów konkursu. Ocena końcowa etapu I i II jest sumą punktów przyznanych przez każdego z trzech sędziów.

Część pierwsza polegała na sporządzeniu mapy dzikich wysypisk śmieci i punktów odbioru ZSEE w gminie, a także opracowaniu gry
pt.: „Dzieci kontra elektrośmieci”. Do gry należało dołączyć przygotowaną samodzielnie instrukcję.
A teraz krótko, jak się to zaczęło…. –  oddajmy głos uczennicom:

„Ekologia od dawna była ważnym elementem naszego życia. Wiemy, jakie są i jakie mogą być  skutki niebezpiecznych działań podejmowanych przez społeczeństwo XXI wieku. My staramy się żyć w zgodzie z naturą i promować ekologiczny styl życia. Gdy dowiedziałyśmy się o konkursie tym chętniej postanowiłyśmy wziąć w  nim udział – wiedząc, że możemy coś więcej zrobić dla naszego środowiska. Szybko podjęłyśmy konkretne działania

dokonując podziału pracy zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami. Karolina sprawowała nadzór nad wszystkim i starała się, żeby każda z nas jak najbardziej zaangażowała się w swoją pracę. Ona także zajęła się  zbieraniem informacji o działaniach prowadzonych w gminie, a także o rodzajach odpadów  komunalnych w Jaworznie i sposobie gospodarowania nimi. W  tym celu kilkakrotnie odwiedziła Bibliotekę Miejską w Jaworznie a także  Urząd Miasta. W uzyskiwaniu  informacji i komunikacji interpersonalnej jest najlepsza, dlatego z góry wiadomo było,  kto się tym zajmie .

Ela, która interesuje się elektroniką i śledzi wszelkie nowości w tym zakresie wraz z Nikolą zajęła się zbieraniem informacji na temat działania sklepów  i punktów odbioru SEE. Obie dziewczyny tworzyły także plansze do gry "Dzieci kontra Elektrośmieci".

Ola jest niezwykle kreatywna, ma olbrzymie poczucie humoru. Wykorzystała je przy   tworzeniu instrukcji do gry. Ona także wzięła na swoje barki wyszukiwanie informacji na temat dzikich wysypisk śmieci w mieście.

Natomiast dzięki Klaudii, która ma niezwykłe zdolności plastyczne powstała mapa zawierająca informacje na temat składowisk Elektroodpadów.”

          Należy dodać, że dla Zespołu Młodych Ekologów ochrona przyrody i jej zasobów nie jest problemem, który istnieje gdzieś daleko i nikogo nie dotyczy.
 Ekologia to nasz dom, nasze otoczenie i planeta, o którą musimy zadbać wspólnie.

 

         Teraz zaczął się drugi etap konkursu. Organizujemy w szkole bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego, AGD i RTV. Będzie ona trwała od 3-8 kwietnia br. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych akcją i podajemy adres miejsca zbiórki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Towarowa 61
43-609 Jaworzno
                                                                           Karolina Białek

[print_gllr id=1861]

Pobierz instrukcję do gry (.pdf)

Pobierz mapę do gry (duża rozdzielczość)

drukuj