EUROPEJSKI MIESIĄC CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM, organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz szósty koordynuje PIB NASK.

Przez cały miesiąc będziemy podnosić świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Naszym celem jest nie tylko przestrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, ale również promowanie odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Każdy tydzień ECSM to inny temat, który ma zwrócić uwagę na najważniejsze wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym roku są to:

  • Tydzień I | CYBERHIGIENA, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania)
  • Tydzień II | EDUKACJA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA, czyli jak uczyć świadomego korzystania z internetu? Jak kształcić specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii?
  • Tydzień III | CYBER SCAMS, czyli jak nie paść ofiarą oszustów w sieci (organizowane przez Europol EC3)
  • Tydzień IV | NOWOCZESNE TECHNOLOGIE takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news

Więcej informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez poszczególne kraje, znajduje się na stronie ECSM.

drukuj