Quiz “Bezpieczeństwo w Internecie” jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym.

Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu “OUCH!“, wydawanego co miesiąc przez Instytut SANS i CERT Polska. Tematyka biuletynu porusza kwestie związane z codziennym korzystaniem z komputera, Internetu oraz technologii telekomunikacyjnych. W magazynie poruszane są między innymi kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci WiFi, zabezpieczaniem przed utratą danych, czy bezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych. Quiz, poza weryfikacją posiadanej wiedzy, ma także walory edukacyjne, gdyż każde z pytań jest skomentowane przez eksperta i odsyła do źródeł, które w przystępnej formie wprowadzają w tematykę pytania.

Quiz jest dostępny na stronie portalu NISHA, mającego za cel podnoszenie świadomości użytkowników Internetu i wpisującego się w inicjatywę Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberbernetycznego.

źródło: http://bezpiecznymiesiac.pl
drukuj