Bieżący rok szkolny to czas finalizowania projektu Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości” wyrównującego szanse edukacyjne uczniów z klas kulturoznawczo – dziennikarskich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Działaniami projektowymi objętych zostało 120 uczniów z czterech szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach, ZSO – III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie oraz Zespołu Szkół w Wojkowicach, które to szkoły stale współpracują ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przyszłości”.

Celem głównym tego przedsięwzięcia było podniesienie jakości kształcenia w szkołach współpracujących ze Stowarzyszeniem. Beneficjenci projektu uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dotyczących sztuki dziennikarskiej oraz w wielu spotkaniach z ciekawymi osobami. Chętnie także uczestniczono w znanych już uczniom cyklicznych wyjazdach do Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach na prelekcje i seanse filmowe z zakresu klasyki kina światowego. Z ogromnym zainteresowaniem beneficjenci brali udział również w spektaklach Teatru Zagłębie w Sosnowcu, mieszczących się w różnorodnej konwencji teatralnej.

Wszystkie zajęcia miały na celu nie tylko rozwój zainteresowań uczniów, ale i wiedzy koniecznej do zamknięcia przedsięwzięcia.

Uczniowie brali też udział w warsztatach poświęconych reklamie i fotografii a także sztuce scenopisarstwa oraz specyfice montażu – dzięki czemu młodzież stworzyła własny scenariusz, na podstawie którego we wrześniu został nakręcony i zmontowany film, stanowiący swoiste zwieńczenie całości. Film był kręcony w Ustroniu, podczas wycieczki zamykającej działania projektowe – uczniowie świetnie się bawili, wykorzystując jednocześnie wcześniej zdobytą wiedzę.

Mamy nadzieję, iż tego typu inicjatywy nie tylko przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia w szkołach, ale i staną się ciekawą alternatywą dla codziennych zajęć edukacyjnych, zachęcającą uczniów do spędzenia swego wolnego czasu w bardziej kreatywny  sposób.

 

drukuj

Dodaj komentarz