Klasa mat-fiz-inf

Uczniowie klas rozszerzających matematykę wzięli udział w wykładach w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia prowadził dr Łukasz Dawidowski.

„Jak mierzyć odległość?” to temat pierwszego wykładu. Podczas zajęć poruszano zagadnienia związane z metryką i przestrzenią metryczną. Podano różne ciekawe sposoby mierzenia odległości. Na koniec pokazano, jak różne klasyczne zbiory znane w naturalnej metryce mogą wyglądać w innych przestrzeniach metrycznych.

Punktem wyjścia dla drugiego wykładu była definicja prostych równoległych. Na jej gruncie rozważano aksjomaty geometrii Euklidesa. Podano przykłady geometrii nieeuklidesowych, czyli takich, w których nie jest spełniony piąty aksjomat. Pokazano też ich zastosowanie. Celem wykładu była odpowiedź na pytanie „Czy proste równoległe mogą się przeciąć?”

Tematyka wykładów wykraczała poza podstawę programową. Pokazano elementy wyższej matematyki. Przypominamy, że zagadnienia z zakresu studiów realizowane są w naszej szkole w ramach lekcji profilowych „Rachunek różniczkowy i całkowy”,  omawia się je także podczas dodatkowego koła matematycznego oraz wyjazdów na uczelnie wyższe.

galeria…

drukuj