Kampania Wojewody Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląskiego Kuratora Oświaty na rzecz popularyzacji idei oraz koordynacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim.

Partnerem kampanii jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
Patroni medialni: TVO Katowice oraz Radio Katowice.

1. Kalendarz działań w ramach kampanii „Bezpiecznie na drodze”.

2. Materiały z konferencji 1 lutego 2013r. w Katowicach:
BRD w podstawie programowej
Kampania – kalendarz
KWP Katowice
Rudzka Rowerowa Masa Krytyczna
SP12 Rybnik – Bezpieczeństwo dzieci na drodze
ZSM-E w Sosnowcu

3. Konkursy:
»  „Pocztówka do kierowcy” – konkurs plastyczno-literacki dla uczniów szkól podstawowych
»  „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” – konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
»  „Bezpiecznie na drodze” – konkurs piosenki dla uczniów gimnazjów:

4. „Bezpiecznie na drodze” – impreza plenerowa z udziałem uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zwycięzców konkursów organizowanych w ramach kampanii.
5. Działania szkoleniowe dla nauczycieli.
6. Materiały promocyjne, informacyjne, szkoleniowe itp.:
– film „Bezpieczna droga do szkoły”,
– rady dla rodziców, rady dla dzieci 

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl
drukuj