Podczas ferii zimowych istotną kwestią są sprawy bezpieczeństwa uczestników wypoczynku.

W związku z powyższym, mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych instytucji, na których znajdziecie Państwo ważne informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

Ministerstwa Sportu i Turystyki:

http://www.msport.gov.pl/turystyka

http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka

http://www.msport.gov.pl/turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda?edit_mode=true

http://www.bezpiecznienastoku.pl/

https://www.turystyka.gov.pl/

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

http://www.msz.gov.pl/pl/root

http://polakzagranica.msz.gov.pl/

https://odyseusz.msz.gov.pl/

https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak

https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.gopr.org/

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.topr.pl/

Komendy Głównej Policji

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120912,Ostroznie-na-lodzie.html?search=244154376

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni

źródło: http://kuratorium.katowice.pl
drukuj