Grupa II

 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Klasa działa pod patronatem Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

O nas:

 • współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
 • bierzemy udział w wykładach, warsztatach, pokazach doświadczeń i projektach np. „Uniwersytet licealisty” w ramach współpracy Uniwersytetem Śląskim i ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, który pomoże Ci w przygotowaniu się na studia medyczne,
 • bierzemy udział w dniach otwartych w/w uczelni w ramach poznania specyfiki ich funkcjonowania i kierunków kształcenia,
 • poznajemy wiedzę z genetyki, biotechnologii, anatomii i fizjologii człowieka, roślin i zwierząt,
 • bierzemy udział w projektach i konkursach w zakresie wiedzy przedmiotowej, a także dotyczących promocji zdrowia, higieny, profilaktyki i ekologii – organizowanych przez różne placówki naukowe, instytucje edukacyjne oraz stowarzyszenia i fundacje,
 • w ramach zajęć realizujemy programy dotyczące profilaktyki nowotworów, chorób wirusowych, uzależnień czy przemocy,
 • organizujemy ciekawe prelekcje z zakresu profilaktyki,
 • realizujemy Ogólnopolski projekt „Strefa młodzieży”, który jest nowatorskim przedsięwzięciem profilaktyczno – edukacyjnym, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealny, a także ich rodziców w budowaniu codziennych relacji,
 • uczymy elementów pedagogiki i psychologii,
 • organizujemy wycieczki profilowe oraz warsztaty ekologiczne,
 • poznajemy elementy chemii kosmetycznej,
 • zaangażujmy się w pracę wolontariusza,
 • lepszemu przygotowaniu do matury służą fakultety przedmiotowe – dodatkowe zajęcia w klasie trzeciej,
 • dla uczniów zainteresowanych przedmiotem nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia – koła przedmiotowe, podczas których przygotowujemy się do konkursów i poszerzamy swoją wiedzę.

Jako absolwent tej klasy, będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach studiów:

 • medycznych,
 • biologiczno – chemicznych,
 • farmaceutycznych,
 • pedagogicznych,
 • psychologicznych,
 • społecznych,
 • wojskowych.

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście w latach 2013 – 2017;
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście – lata 2015, 2016, 2017.

Szkoła oferuje

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych,
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
 • warsztaty językowe,
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne,
 • coroczną wycieczkę zagraniczną,
 • klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym,
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych,
 • zajęcia EEG Biofeedbacku i metody Warnkego,
 • możliwość ukończenia kursów zawodowych: obsługi kasy fiskalnej, florystycznego, wychowawcy kolonijnego,
 • monitoring,
 • free wifi,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”.