Grono Pedagogiczne

Małgorzata Żmuda
« z 50 »

 

Dyrektor ZSO:
mgr inż. Marta Figura, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Katarzyna Mielczarek, nauczyciel dyplomowany
Język polski:
mgr Jolanta Adwent, nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Bromboszcz-Rola, nauczyciel dyplomowany
mgr Michał Budak, nauczyciel kontraktowy
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
Język niemiecki:
mgr inż. Barbara Badowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Gulik, nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Ignacak, nauczyciel dyplomowany
Język angielski:
mgr Krzysztof Ciołczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Ćwiertnia, nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Ksymena Krupińska-Pluta, nauczyciel dyplomowany
mgr Daria Płatek, nauczyciel mianowany
mgr Danuta Szubel, nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wiercioch, nauczyciel dyplomowany
Język rosyjski:
mgr Beata Moćko, nauczyciel dyplomowany
Język francuski:
mgr Bogusława Goryczka, nauczyciel dyplomowany
Historia:
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Wojdak – Kaszuba, nauczyciel dyplomowany
Historia i społeczeństwo:
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Wojdak – Kaszuba, nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wiercioch, nauczyciel dyplomowany
Geografia:
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Przyroda:
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Biologia:
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Małgorzata Żmuda, nauczyciel dyplomowany
Fizyka:
mgr Alina Beza, nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Nawara, nauczyciel dyplomowany
Chemia:
mgr Bożena Kantor, nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Lempart, nauczyciel dyplomowany
Matematyka:
mgr Krystian Gierczyk, nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Król, nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Król-Gęborska, nauczyciel mianowany
mgr Dorota Mocek, nauczyciel dyplomowany
Informatyka:
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Bernadetta Nawara, nauczyciel dyplomowany
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
Wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wiercioch, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Kulturze:
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
Filozofia:
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel dyplomowany
Religia:
ks. mgr Tomasz Zaleśny
Etyka:
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Pedagog:
mgr Ewa Latko, nauczyciel dyplomowany
Psycholog:
mgr Angelika Lelek, nauczyciel dyplomowany
Doradca zawodowy:
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Regina Koczur, nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Trawa, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele wspomagający proces kształcenia:
mgr Katarzyna Lekstan – Pysik, nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele rewalidacji:
mgr Małgorzata Biesiada, nauczyciel dyplomowany
mgr Kinga Gierczyk, nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Lekstan – Pysik, nauczyciel mianowany
mgr Magdalena Szulik, nauczyciel stażysta
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel dyplomowany
Biofeedback:
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
Metoda Warnkego:
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany