26 października 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie odbył się pięciogodzinny elementarny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie.

Kurs został zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie, którego prezesem jest pani Anna Grelowska. Zajęcia prowadzone były w formie prelekcji multimedialnej, a następnie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego, który udostępniła młodzieży pani dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Helena Kupka, która równocześnie była prowadzącą zajęcia. W kursie uczestniczyli również pani prezes Krystyna Grelowska, sekretarz zarządu PCK w Jaworznie pani Teresa Prostak, a także nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa Robert Szafrański oraz Piotr Bąba, osoby te służyły swoją wiedzą i doświadczeniem pomagając w zajęciach.

Kurs został sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie w ramach dotacji celowych, a jego głównym celem była popularyzacja pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodzieży miasta Jaworzna.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie ZSO w Jaworznie pragną podziękować oddziałowi PCK w Jaworznie za umożliwienie udziału uczniom naszej szkoły w szkoleniu, oraz wyrażają chęć i nadzieję na dalszą współpracę w celu podnoszenia świadomości i umiejętności wśród młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

galeria …

drukuj