Klasa dziennikarsko – filmowa

Pod takim  tytułem przebiegały zajęcia z zakresu prawa w kryminologii organizowane przez Pałac Młodzieży w Katowicach. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas dziennikarsko – filmowych, którzy w swoim programie nauczania mają także zajęcia z wiedzy prawniczej. Pierwsza część spotkania miała charakter wykładu z elementami prezentacji multimedialnej na temat oddziaływania zbrodni kryminalnych na postrzeganie tematu zbrodni. Ilustracją zagadnienia był fragment znanego filmu „Kolekcjoner kości”.

Wielkie zainteresowanie uczniów wzbudziły zajęcia praktyczne, podczas których każdy chętny mógł zbadać swoje linie papilarne oraz poznać zasady daktyloskopii. Warto nadmienić, że zajęcia prowadzone były przez profesjonalistę w dziedzinie kryminologii p. dr Joannę Stojer – Polańską, która jest merytorycznym ekspertem w znanym programie telewizyjnym „Z archiwum X”.

drukuj