Matematyka

Problemu liczb pierwszych dotyczył wykład dr.hab. Mieczysława Kuli, w którym uczestniczyli 20 listopada uczniowie klas IIa i IIIa z rozszerzoną matematyką wraz z opiekunem p. Dorotą Mocek. Prowadzący omówił sposoby poszukiwania liczb pierwszych, podał największą liczbę pierwszą znaną obecnie. Poruszono temat różnych własności liczb pierwszych, m. in. liczb trójkątnych, kwadratowych, bliźniaczych i doskonałych. Nakreślono sylwetki matematyków zajmujących się liczbami pierwszymi: Fermata, Gaussa, Eratostenesa, Kulika i in.

Wykład był bardzo ciekawy, jego treść była gorąco omawiana przez słuchaczy. Kolejne tego typu zajęcia już wkrótce!

drukuj