CISCO

TYLKO W NASZYM LICEUM UCZNIOWIE KLAS Z ROZSZERZONĄ INFORMATYKĄ mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia i ukończenia kursu IT Essentials oraz otrzymania oficjalnego certyfikatu CISCO.

Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności IT. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Koordynator projektu: mgr inż. Marcin Gut

CISCO

drukuj