Rekrutacja – przyjmowanie wniosków

UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia wniosku podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych oraz zgłoszenia przystąpienia do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Językowych będzie można skorzystać z:

  • drogi elektronicznej wysyłając skan/zdjęcie wniosku na adres mailowy:  sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl
  • wrzucając wniosek do skrzynki wystawionej w szkole – w szkole zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

ODDZIAŁY KLASOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

Oddział Wybrane zajęcia edukacyjne, które będą punktowane przy rekrutacji Przedmioty rozszerzone
Klasa A Profil
Dwujęzyczny*
język angielski
 
język polski,
matematyka,
język angielski
oraz najkorzystniej dla kandydata punktowany jeden spośród:
muzyka, WOS, biologia, historia   

 

A1    

język polski,
historia
oraz do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub geografia
(język angielski na poziomie dwujęzycznym)

[film]

A2

matematyka,
informatyka
oraz do wyboru fizyka lub chemia
(język angielski na poziomie dwujęzycznym)

[film]

Klasa B Profil Ogólny język polski,
matematyka,
oraz najkorzystniej dla kandydata punktowane dwa spośród:
historia, WOS, plastyka, technika, muzyka
B1  

biologia,
chemia
oraz do wyboru: język angielski lub fizyka

[prezentacja]

[film]

B2

geografia,
wiedza o społeczeństwie
oraz do wyboru: język angielski lub matematyka

[prezentacja]

[film]

Warunkiem powstania jakiejkolwiek grupy jest jej liczebność.

* Każdy kandydat do klasy dwujęzycznej  musi znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku oraz zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych. Przedmioty prowadzone dwujęzycznie zostaną wybrane spośród: geografii, WOS-u, historii, chemii.

W każdej klasie można dokonać wyboru  nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język niemiecki, język francuski, lub język rosyjski. Warunkiem powstania grupy jest jej liczebność.

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Ogólnopolski Test Kompetencji Językowych odbędzie się 23 czerwca  2020 r. o godz. 12.00 na terenie szkoły.

Do sprawdzianu przystępują ci spośród kandydatów do Liceum, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do Testu Kompetencji Językowych i Testu z Języka Angielskiego (Załącznik nr 1) oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 2) w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15. Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. Przynoszą ze sobą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w poradni lub w szkole podstawowej).

Dokumenty: