CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE – „CYBER.MIL z klasą”

Jedyna klasa w woj. śląskim pod patronatem Ministra Obrony Narodowej

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
matematyka, język angielski, informatyka, fizyka

Każdy kandydat do klasy „Cyber.Mil” z przedmiotów punktowanych musi uzyskać co najmniej ocenę dobrą na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, to oferta dla najlepszych, którzy chcą zostać wysokiej klasy specjalistami w pełnej wyzwań przyszłości.  

Jeśli chcesz uczestniczyć w praktycznych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych, obserwować pracę profesjonalnych jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, różnych instytutów naukowych oraz firm z branży cyberbezpieczeństwa, to ta klasa jest dla Ciebie!

Zapewniamy Ci:

 • naukę w małych grupach – klasa będzie liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • wysoki poziom nauczania,
 • najlepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych,
 • opiekę Uniwersytetu Śląskiego i Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie,
 • opiekę merytoryczną Wojskowej Akademii Technicznej i Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • koordynację projektu przez biuro do spraw „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”,
 • program nauczania obejmujący takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji,
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń systemowych,
 • zajęcia w formie e-lerningu,
 • wizyty studyjne w jednostkach MON i instytucjach naukowych,
 • miłą, przyjazną atmosferę na zajęciach.

Szkoła oferuje:

 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne
 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
 • warsztaty językowe
 • wycieczki krajowe i zagraniczne
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych
 • zajęcia EEG Biofeedbacku
 • monitoring
 • free wifi
 • obiady w szkolnej stołówce
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście

Więcej szczegółów na stronach: https://www.um.jaworzno.pl

Nauka w klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. Absolwent klasy CyberMil otrzyma solidne podstawy do kontynuowania nauki na prestiżowych uczelniach wojskowych i cywilnych.