Otwarcie pracowni integracji sensorycznej

W ostatni piątek w naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących oficjalnie otwarto pracownię integracji sensorycznej. Wstęgę przeciął Zastępca Prezydenta Tadeusz Kaczmarek, dyrektor szkoły Marta Figura oraz uczniowie placówki.

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w trakcie którego pokazano działania i osiągnięcia naszej szkoły w kształceniu specjalnym. Ponadto młodzi artyści nawiązali do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Od 2003 do 2016 roku Gimnazjum nr 4 ukończyło 107. uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. W obecnym roku szkolnym 2017/2018 oddziały integracyjne w gimnazjum obejmują swoją opieką 28 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 2 naukę podjęło w klasach pierwszych integracyjnych pięcioro uczniów z dysfunkcjami.

Dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i orzeczeniami oraz mającymi trudności w nauce nasza szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne np. rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne.

Ponadto jako pierwsza szkoła w Jaworznie ZSO zatrudnia specjalistów z zakresu wspierania i edukacji osób ze spektrum autyzmu. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oprócz terapii integracji sensorycznej, planowane jest wprowadzenie w przyszłym roku szkolnym treningu umiejętności społecznych. Opieką objęte będą dzieci z zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, dzieci nieśmiałe, wycofana oraz reagujące lękiem.

drukuj