MATURZYSTO !!!
28 czerwca 2013 r. prosimy o zgłoszenie się do III Liceum Ogólnokształcącego po odbiór świadectwa dojrzałości w kolejności:
klasa A 11:00,
klasa B 11:30,
klasa C 12:00.

Przy odbiorze świadectwa dojrzałości konieczny jest dowód osobisty.

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa oprócz upoważnienia musi okazać się swoim dowodem tożsamości.

Po otrzymaniu świadectwa sprawdź, czy nie zawiera błędów. O pomyłkach niezwłocznie poinformuj wicedyrektora lub sekretariat.

Jeśli chcesz dokonać wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego, możesz tego dokonać. Wejdź na stronę internetową OKE i sprawdź procedurę.

Informujemy, że w dniach 24-27.06.2013 w bibliotece szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbedzie się kiermasz używanych podręczników.

Zapraszamy do udziału.

drukuj