W dniu 11 lutego 2014 odbył się wspólny wyjazd młodzieży ZSO na narty do Rzyk koło Andrychowa. Zorganizowany był  przez nauczycieli wychowania fizycznego – Agatę Dudek, Roberta Szafrańskiego, Krystynę Zapałę oraz Małgorzatę Puskarczyk. Wyjazd ten miał na celu szlifowanie przez uczniów  umiejętności narciarsko-snowboardowych, popularyzację sportów zimowych, pokazanie uczniom alternatywnej formy spędzania czasu wolnego oraz integrację młodzieży uczącej się  w ZSO. Celem nadrzędnym wyjazdu było wyłonienie reprezentacji obydwu szkół na „Miejskie zawody w narciarstwie alpejskim – slalom gigant” organizowanych rokrocznie przez PTTK Jaworzno. Pomimo nie najlepszych warunków pogodowych, mokrego i ciężkiego śniegu na stoku, młodzież dobrze  się bawiła i doskonaliła swoje umiejętności.

Świetna atmosfera, jaka panowała podczas podróży oraz na stoku, ciekawie spędzony czas,

zawarcie nowych znajomości spowodowały, że młodzież w drodze powrotnej zachęcała nauczycieli  w-f  do zorganizowania kolejnego wyjazdu na „dechy i parapety”. Miejmy tylko nadzieję, że tegoroczna zima wywiąże się jeszcze  ze swojego obowiązku i umożliwi mam  skorzystanie  z jej uroków.

galeria …

                                                                                                                                             RS

drukuj